Pokud zde nenajdete odpověď na Vaši otázku, pošlete Váš dotaz na náš e-mail. .

Nejčastější dotazy

 • Musím platit poplatky za rozhlasové a televizní vysílání?

 • Rohlasové a televizní poplatky musí ze zákona 348/2005 Sb., ze dne 5.srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích, platit každý, kdo má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice a je držitelem rozhlasového nebo televizního přijímače, tedy bez ohledu na to jak dostane signál do přístroje. Poplatek je odváděn za přístroj jako takový, bez ohledu na to zda je k němu vůbec připojena jakákoli anténa, kabelová přípojka nebo satelitní receiver. Neplacením poplatku se případný neplatič vystavuje okamžité pokutě 10000,-Kč (jedná se tedy již o trestný čin) + úhrada dlužných poplatků a dále úroků z těchto poplatků.

  Podrobnější informace naleznete na stránkách:
  České televize (zákon)
  České televize (informace o poplatcích pro domácnosti)
  Portálu iDnes.cz (zákon)
  Portálu Mesec.cz (článek na téma: Vyplatí se platit / neplatit rozhlasové a televizní poplatky?)

 • Co mám udělat pro zprovoznění Vaší služby?

 • Musíte mít možnost připojení na kabelovou síť TKR COMTESu. Bude Vám zřízena účastnická přípojka do místa dle Vašeho přání vybavena datovou účastnickou zásuvkou. Toto připojení je bezplatné. Nad rámec jedné zásuvky Vám bude účtován materiál (kabel, pasivní prvky, konektory a zásuvky) pro případná další místa.

 • Potřebuji více zásuvek na 230V?

 • V místě počítače budete potřebovat dvě místa pro napájení kabelového a telefonního modemu. Možno řešit prodlužovacím kabelem, tzv. PES. Doporučujeme zásuvky 230V chránit přepěťovou ochranou, např. typ SurgeArrest P5B-FR, od renomovaného výrobce APC.

 • Co stojí koncová zařízení a aktivace?

 • Kabelový modem, telefonní modem a telefonní přístroj obdržíte proti protokolu o předání jako zápůjčku zdarma. Aktivace probíhá na naše náklady.

 • Co musím mít za vybavení v počítači?

 • Pro možnost připojení k síti potřebujete mít ve Vašem PC nainstalovanou síťovou kartu. Pokud síťovou kartu nemáte, dodáme ji za úhradu v ceně obvyklé. Ve většině případů jsou počítače již vybaveny touto kartou přímo na základní desce. Pro zprovoznění potřebujete Win 98 a vyšší – XP, 2000 apod. V případě Win 98 je nutností přítomnost instalačních disket nebo CD pro doinstalaci potřebných ovladačů a síťových protokolů.

 • Telefonování?

 • Dostanete přidělené devítimístné číslo jako plnohodnotnou pevnou telefonní linku. Budete dle ceníku platit pouze provolané telefonní hovory místní, dálkové a mezinárodní. Volání po lokální síti TKR je zdarma. Neplatíte žádný paušál za linku ani za telefonní přístroj!! Internet? Máte možnost dle vlastního výběru a potřeb pracovat s některou z nabízených rychlostí. Máte zaručenou agregaci (sdílení s jinými uživateli) 1:1 bez omezení stahovaných dat a bez časového omezení.


Nečastější problémy

 • Nejde mi odeslat pošta, odesílací server je nedostupný.

 • Nastavení odesílacího serveru pošty = server SMTP.

  Nastavení pro poštovní programy společnosti Microsoft® (Outlook Express a Microsoft Outlook ve všech verzích) » v nastavení Vašeho poštovního účtu, v záložce "Servery", do kolonky "Odchozí pošta(SMTP):" doplňte smtp.comtes.cz, viz. obrázek níže. Obecně řečeno, do této kolonky se vždy vkládá adresa poštovního serveru Vašeho poskytovatele internetového připojení, který jej pro tento účel poskytl. Kliknutím na "OK" se nastavení uloží a Váš poštovní program už "ví" přes který server má Vaši poštu odeslat.

 • Nejde mi internet ani telefon

 • Podívejte se na kabelový modem ARRIS/Motorola v jakém stavu je kontrolka „online“.

  1) Pokud kontrolka „online“ trvale svítí je zřejmě závada na datovém kabelu mezi kabelovým a telefonním modemem = zasuňte řádně konektory až do "zacvaknutí" pojistného jazýčku na konektoru. Následně vypněte napájení z telefonního modemu v zadní části, až kontrolky na předním panelu modemu zhasnou, napájení obnovte. Po cca 10minutách se obnoví telefonní a internetový provoz. Pokud stav trvá, volejte technickou podporu na tel. 469 775 775.

  2) Pokud kontrolka „online“ trvale svítí a při manipulaci s telefonním modemem jste omylem stikli "RESET" na jeho zadní straně, je vymazána konfigurace (kontrolka "Status" rychle bliká nebo nesvítí). Zařízení ponechte v propojeném a zapnutém stavu, následně zavolejte technickou podporu na tel. 469 775 775, konfigurace telefonního modemu se musí znovu nainstalovat. Tato operace je časově náročná a obnovení konfigurace může trvat až 24hodin...

  3) Pokud kontrolka „online“ bliká, omylem jste stiskli tlačítko "Standby" z boku modemu ARRIS/Motorola = krátkým stiskem tlačítka "Standby" uvedete modem opět do provozu, kontrolka "Standby" zůstane trvale svítit. Následně vypněte napájení z telefonního modemu v zadní části, až kontrolky na předním panelu modemu zhasnou, napájení obnovte. Po cca 10minutách se obnoví telefonní a internetový provoz. Pokud stav trvá, volejte technickou podporu na tel. 469 775 775.

 • Jde mi internet, nejde telefon

 • V tomto případě pouze vypněte napájení z telefonního modemu v jeho zadní části, až kontrolky na předním panelu modemu zhasnou, napájení obnovte. Po cca 10 minutách se telefonní provoz obnoví. Pokud stav trvá, volejte technickou podporu na tel. 469 775 775.

 • Jde mi telefon, nejde internet.

 • 1) Zařízení je propojeno ETHERNET kabelem/UTP (standardní zapojení):
  Zkontrolujte propojení Vašeho počítače a telefonního modemu. Na síťové kartě Vašeho počítače i síťovém výstupu telefonního modemu (konektory RJ45) zkontrolujte jejich zasunutí až do "zacvaknutí" pojistného jazýčku. LED diody na Vaší síťové kartě musí svítit nebo blikat, LED dioda odpovídající zapojenému portu na telefonním modemu musí také svítit nebo blikat (při stahování dat bliká, v klidovém a připojeném stavu trvale svítí). Pokud nefunkční stav trvá, volejte technickou podporu na tel. 469 775 775.

  2) Zařízení je propojeno USB kabelem (náhradní zapojení v případě nefunkční nebo chybějící síťové karty):
  Zkontrolujte propojení Vašeho počítače a kabelového modemu ARRIS/Motorola. Na USB konektoru Vašeho počítače i USB síťovém výstupu kabelového modemu zkontrolujte jejich zasunutí. LED dioda USB portu na přední straně kabelového modemu musí svítit nebo blikat (při stahování dat bliká, v klidovém a připojeném stavu trvale svítí).

  V případě že jste reinstalovali celý operační systém Vašeho počítače, musíte znovu doinstalovat ovladače USB zařízení z CD dodaného spolu s kabelovým modemem ARRIS/Motorola (autoinstalace, operační systém si vyhledá ovladače sám po připojení USB kabelu a následném vložení CD ARRIS/Motorola). Pokud nefunkční stav trvá, volejte technickou podporu na tel. 469 775 775.