Profil společnosti

O společnosti

COMTES CZ spol. s r. o.
Na Dračkách 24
162 00 Praha 6

IČO: 25 12 80 94
DIČ: 006-25128094

Číslo účtu pro platby od zákazníků: 182202614/0300 (ČSOB - Poštovní spořitelna) + variabilní symbol uvedený na smlouvě.


Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 52038. zastoupení: jednatelé společnosti Ing. Jiří Halík a RNDr. Jan Blažek.

Projekce a výstavba

Projekční a realizační tým se zabývá projekční a inženýrskou činností v oblasti komunikační techniky (tj. televizní kabelové rozvody, optické transportní sítě, rozvody systému společného příjmu včetně rozvodů 1. mezifrekvence a vnitřní sdělovací rozvody). Na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti slaboproudé techniky (jednotliví pracovníci projektovali a uváděli do provozu první distribuční sítě TKR na území tehdy Československé republiky) je tým schopen zabezpečit projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, vedení stavby, případně zajistit dodávky materiálu a prací zejména v oblasti slaboproudých rozvodů i STA (Společná televizní anténa).

Provozování TKR

COMTES CZ provozuje televizní kabelové rozvody na území Prahy a Středočeského kraje. Bližší údaje o jednotlivých lokalitách najdete v odkazu provozované sítě.

Do této problematiky spadá nejenom obhájení projektové dokumentace při zajišťování povolení k výstavbě a uvedení do provozu od ČTÚ, ale i veřejnoprávní projednávání s majiteli nemovitostí, správci a majiteli inženýrských sítí, žádostí o územní rozhodnutí, stavebního povolení a tím zejména dodržení legislativy a příslušných zákonů a norem ČR.

V realizační části je COMTES CZ schopen zajistit dodavatelské firmy s dlouholetou zkušeností při pokládce kabelů, montáží, zemních prací a uvádění do provozu. Zajišťuje zároveň kolaudační řízení a po předání patřičných dokumentů a měření ČTÚ i uvedení do provozu.